Notícies/Noticias

Els gasos i els seus efectes indesitjables en les granges de porcs

Posted by:

Els gasos i els seus efectes indesitjables en les granges de porcs

Ara que està a punt d’arribar l’hivern cal que considerem la importància de la ventilació de les granges per evitar el problema de la producció i acumulació dels gasos i les seves conseqüències.

Font: Can Domènech (San Martí Ses cords)

Quins són els gasos que ens poder provocar mals de cap?

 • El Diòxid de Carboni (CO?): Prové de la mateixa respiració dels animals. La seva presencia és un bon indicador de la taxa de ventilació, variant la seva concentració segons sigui hivern o estiu. Es recomana no sobrepassar concentracions de 3500 a 4000 ppm (gr/Kg).
 • L’amoníac ( NH?): És un bon indicador del nivell de gestió dels purins, les majors concentracions es solen detectar a la primera hora del matí o coincidint amb el repartiment de l’aliment concentrat. Es recomana no superar una taxa entre 20 i 45 ppm (gr/ml).
 • El sulfur d’hidrogen (SH?): Es produeix com conseqüència de la degradació anaeròbica de las dejeccions i es tracta d’un dels gasos més tòxics. Es recomana no sobrepassar les 10 ppm.
 • El monòxid de Carboni (CO): La seva presencia pot ser indicatiu de una mala combustió dels calentadors de gas utilitzats per a regular la temperatura de les instal·lacions (calefacció). Sempre es mellor no sobrepassar les 25 ppm.
 • El Metà (CH?): Es produeix com conseqüència de la degradació dels àcids orgànics (estabilització anaeròbica dels purins). També sol produir-se com conseqüència de les fermentacions microbianes en el cec y el budell gruixut . És explosiu a concentracions que van de 5 a 15%.
 • La pols també pot ocasionar un augment de les malalties respiratòries així com una major incidència de patologies infeccioses al considerar-la un vector per a importants microorganismes. No sobrepassar los 2,5 mg/m? de pols total.

Conseqüències:

Degut a la meva formació no entén gaire sobre contaminació atmosfèrica per tant crec que és més convenient que us informe dels possibles problemes en las granges de porcs.

 • Diòxid de Carboni: Un porc genera 450 Kg/any ( un cotxe medi produeix 5500 Kg/any), entre 5000 y un 1 % predisposen a mossegades de cues. Per sobre d’un 4% poden produir asfixia substituint (desplaça) a l’oxigen.
 • Amoníac: Conjuntament amb el sulfuro d’ hidrogen són els gasos que provoquen més pudors. Concentracions s que sobrepassen les 50 ppm poden ocasionar queratojuntivitis, trastorns respiratoris, pèrdua del a gana, hiperexcitabilitat (varalles), i fins i tot importants problemes digestius (úlcera gàstrica).
 • Sulfur d’hidrogen: A dosis baixes és irritant dels epitelis però sobre les 200 ppm, provoca’n edema pulmonar, inconsciència, coma y mort. L’amoníac i el sulfur d’ hidrogeno són els responsables de la major quantitat de mals olors en les granges.
 • Monòxid de Carboni: Entre 200 y 300 ppm, redueix la taxa de creixement en un 25%. I la mort dels godalls a dosis de 4000 ppm.
 • Metà: Produeix asfixia, contribueix a l‘efecte hivernacle.
 • Pols: L’origen de la pols varia segons el tipus d’ animal, si és de tipus fecal s’observa amb major freqüència als desmamadors i granges de mares. M’entres que si es degut al pinso predomina en granges de engreix. Pot provocar no només problemes respiratoris sinó també immunològics per la seva relació amb els bio aerosols ( partícules d’origen biològic suspeses en l’aire). Per exemple un gram de pols pot contenir 800 mil colibacils vius.
 • La concentració microbiana en las granges oscil·la entre 100 mil y 10 milions de cfu/m? (unitats de creixement fúngic). A partir de 430 mil ja es nociu per la salut dels porcs.
 • Els gasos també tenen un efecte nociu sobre les instal·lacions, augmenta l’humitat i la corrosió. Disminueix la vida útil dels materials i sistemes elèctrics.
 • I per si amb això no n’hi ha prou , les emanacions aéreas són un factor de risc per la seguritat y salut laboral dels treballadors de la granja.

No em d’oblidar mai que quan l’animal mostra signes de malaltia, ja s’ha perdut molts diners.

Marco Antonio Jacho López

Veterinari

Professor Producció Ramadera.

Bibliografia:

Alberto Quiles Sotillo, Mª Luisa Hevia Méndez. Producción porcina intensiva. Editorial Agrícola Española, S.A.

J. Coma, J Bonet. Producción ganadera y contaminación ambiental. Grupo Vall Companys. XX Curso de especialización FEDNA.

J. Carr. Herramientas básicas para controlar el ambiente de las explotaciones. Suis, mayo 2009, pag 24 – 37.

Xavier Puigvert. Departament de Producció Animal. Universitat de Girona
Narcís Castelló y Eduard Martí. Grup de Sanejament Porcí de Girona (GSP-Gi).
Emisiones de gases y olores de las explotaciones de engorde de porcino (02-03-2010). 3tres3.com

 

0


About the Author: