Notícies/Noticias

EL TRANSPORT D’ANIMALS A LA UNIÓ EUROPEA.

Posted by:

EL TRANSPORT D’ANIMALS A LA UNIÓ EUROPEA.

Tractant-se del transport dels animals, avui en dia no disposem de gaire informació tècnica i una bona part del que sabem és gracies a estudis científics. Tot i que la seva pràctica diària el converteix en un dels punts claus del sector primari.

Amb l’aplicació de la nova legislació del benestar animal, han sorgit una sèrie d’inconvenients a tenir en compte, com per exemple:

  • L’ increment del cost del transport, com a conseqüència de l’ increment de la superfície per animal ( més espai, menys animals transportats).
  • Els possibles problemes sanitaris com a conseqüència de la presencia de malalties  relacionades amb l’alteració de las cèl·lules de defensa naturals (una o dues setmanes després de patir repetitivament la càrrega i  descàrrega, per a complir amb els períodes de descans).
  • La incertesa de saber si cada cop que un camió passa una frontera, en teoria d’una zona de lliure mercat. Les autoritats competents, del país en qüestió, aplicaran la llei comunitària o la del seu país que possiblement és molt més restrictiva (per temes purament comercials).

Els  autors d’aquest article, gracies a la nostra activitat professional, ens hem vist en la necessitat de picar a  moltes portes per a poder entendre i posteriorment dissenyar un vehicle de transport que compleixi amb la “ legislació vigent “ i evidentment amb les necessitats d’un col·lectiu . Col·lectiu que fins a la data d’avui no s’ha fet gaire cas a l’opinió, els fabricants de camions i els seus clients.

Està molt bé que la legislació estableixi un temps determinat per a considerar a un  viatge com llarg, i s’obligui a donar de menjar i beure als animals durant el viatge. Però com es fa això? Doncs, posant menjadores i abeuradors. Sí, però com es dissenyen aquests accessoris dins d’un camió, i que a la vegada funcionin de forma autònoma? Com per exemple: El control de temperatura i ventilació.

De totes maneres volem deixar molt clar que aquest article no és una crítica, ni molt menys, a la llei de benestar animal en el transport. Ni pretén ser una guia ni un manual de disseny. Simplement neix de la necessitat d’informar d’uns tècnics compromesos amb la seva professió.

Però bé anem per parts, com es dissenya un camió que compleixi amb la legislació i que es pugui utilitzar en tots els països de la Unió?. Quina pregunta, ens consta perquè ho hem patit a la nostra pell. No hi ha ningú que sàpiga exactament com es dissenya una carrosseria o almenys aquesta ha set la nostra conclusió després de les innumerables trucades telefòniques a l’administració, universitats, ambaixades; d’uns quants països membres de la Unión Europea. A més a més, no sé si ho sabeu, la Unión Europea no permet que cada país membre faci la seva llei particular, a no ser que sigui més restrictiva que l’oficial. D’aquesta manera l’esmentada llei està subjecta a l’ interpretació que cada país membre li doni , depenen dels seus interessos comercials.

Com a conseqüència hem seguit la Normativa específica sobre el transport d’animals: Reglamento (CE) 1/2005 del Consell de 22 de desembre de 2004.

També destacar el Real Decreto751/2006, de 16 de juny, sobre autorització i registre de transportistes i mitjans de transport, i per el que es crea el Comitè Espanyol de Benestar i Protecció dels Animals de Producció. Normativa que a continuació analitzem:

 

Article 3: Condicions generals

- “No transportar animals provocant-los dolor i/o patiment. Els mitjans de transport i instal·lacions de càrrega i descàrrega es dissenyaran, construiran, mantindran i es faran servir de manera que s’evitin lesions i patiment als animals i es garanteixi la seva seguretat”. En aquest punt cal esclarir que els animals no estan acostumats al transport i per tant un percentatge mínim de lesions i patiment hi serà. De totes maneres  es poden millorar aquests percentatges evitant la barreja d’animals dins del camió, per exemple.

 

- “Reduir al mínim la durada del viatge . Transport sense pèrdues de temps innecessàries”. Un tema polèmic, ja que la mateixa legislació obliga a realitzar desplaçaments addicionals per arribar a les àrees de descans obligatori i tampoc té previst controlar el fet de que els camions es facin servir de sala de espera, als escorxadors que encara que només tenen una capacitat per sacrificar de 3000 porcs diaris  per exemple, sacrifiquen 8, 10 i fins i tot 12 mil animals en un dia.

- “Atendre les necessitats dels animals transportats. Alimentar, abeurar i donar descans als animals a intervals adequats a la seva espècie i mida”. Fan falta molts més estudis per a poder realment fer-ho adequadament.

-“Personal format o capacitat”. En tot moment i independentment de la distancia del viatge, els animals han d’estar sota la vigilància de personal que “ ha d’assistir i aprovar” els  cursos de benestar animal en el transport ( 20 hores de formació), on se’ls “capacita” en temes com ara,  legislació, comportament animal, i sobre tot en el funcionament fisiològic i anatòmic dels animals a seu càrrec . Ensenyar-les no como es carrega i descarreguen els animals, això ja ho saben fer. Ensenyar-les com senten, com interpreten els senyals de perill, com adapten el seu comportament i  evidentment el seu funcionament, per  sobreviure al transport i no morir-se. Aquests aspectes són els que un transportista i/o responsable del transport deuen, dominar-los si més no coneix-se’ls.

 

-Espai adequat. És evident que els animals no poden ser transportats un a sobre de l’altre, però fora de la Unió Europea es fan veritables barbaritats, tant en el transport per carretera com marítim. Això si, establir superfícies mínimes per a cada espècie i edat, deu ser molt difícil de legislar i molt complicat de fer conten a tothom.

També és cert que una llei general és més fàcil d’aplicar i controlar.

 

EQUIPAMENT EN VIATGES DE LLARGA DISTÀNCIA ( més de 8 hores)

El disseny dels vehicles ha d’adaptar-se a les necessitats dels animals en quant a seguretat i confortabilitat evitant que puguin produir-se lesions o patiment.

Aquests són els requisits aplicables a tots els mitjans de transport (dissenyar-ne, construir-ne, mantenir-se i utilitzar-ne)

 

-          Sistemes amb control de temperatures i registre de dades.

-          Cabina del conductor amb sistema d’alerta ventilació mecànica.

-          Aprovació i registre obligatori en una base de dades electrònica per camions, contenidors per mar, carretera y vaixells.

-          Obligació de dotar des de 2007 per els camions nous i des de 2009 per a tots, d’un sistema de navegació.

-          Instal·lacions per a donar aigua als animals.

-          A més a més d’una sèrie de complements pels viatges considerats curts ( menys de 8 hores)

 

MARCO A. JACHO LÓPEZ. INTI VETERINARIS ASSESSORS.

CRISTÒBAL RAMÓN SALLAN. CARROCERÍAS MOLAS S.L.

0


About the Author: