Formació

Granges de porcs.

Les activitats formatives dirigides a la formació de personal qualificat pel treball en granges de porcs és el nostre objectiu, per tan hem dissenyat cursos setmanals, seminaris i jornades d’especialització relacionades amb temes de Maneig, Producció, Benestar Animal, etc.

 

CURSOS PRÀCTICS

MANEIG: Tots els aspectes relacionats amb el treball pràctic de camp (alimentació, neteja, bioseguretat, etc.).

 • Llavores.
 • Mares.
 • Verros.
 • Lactants.
 • Deslletats.
 • Transició.
 • Engreix.

INSTAL·LACIONS: Tots els aspectes relacionats amb la construcció i el manteniment de les infraestructures.

 • Disseny.
 • Orientació.
 • Construccions (ventilació, climatització, etc.).

REPRODUCCIÓ: Tots els aspectes relacionats amb la reproducció.

 • Genètica.
 • Inseminació Artificial.
 • Processament i Conservació de dosis I.A.
 • Cubricions (freqüència de les muntes, etc.).
 • Ecografies.
 • Control i seguiment reproductiu.
 

SEMINARIS

NUTRICIÓ: Revisió dels principals aspectes relacionats amb la nutrició

 • Fisiologia de la digestió.
 • Alimentació per fases de producció.
 • Noves matèries primeres per la formulació de racions (DDGs, etc.).
 • Noves estratègies d’alimentació (alimentació electrònica, alimentació líquida, etc.)

SANITAT: Tots els aspectes relacionats amb les principals malalties porcines el seu control.

 • Elaboració de calendaris de vacunacions i desparassitacions.
 • Assistència tècnica – sanitària.
 • Control i prevenció de patologies.
 • Revisió de les malalties de declaració obligatòria.

PRODUCCIÓ: Tots els aspectes relacionats amb la gestió tècnica i econòmica.

 • Planificació del procés productiu (dimensionament de la granja, quants porcs puc tenir? etc.).
 • Gestió tècnica (registres, planificació de la compra d’aliment, cronograma de tasques, calendaris d’activitats, etc.).
 • Gestió econòmica (projectes de factibilitat, comptabilitat en la granja, economia de la empreses porcines, etc.).
 

Benestar animal:

Avui en dia la pressió per part del consumidor està provoquen canvis importants en la producció animal a nivell mundial, els tècnics tenim l’obligació de transmetre aquests canvis als nostres clients, per tant és vital que nosaltres ens preparem per afrontar els nous sistemes de producció.

- Nova legislació Europea.

 • Comportament.
 • Instal·lacions.
 • Benestar animal en granges.

Manipulació d’aliments

La sanitat alimentària és un altre pilar de la cadena d’alimentació que preocupa als nostres clients i a la societat en general. Per tal motiu oferim l’experiència dels nostres tècnics com formadors i redactors dels continguts per a les empreses de formació que puguin estar interessades…….

Departament tècnic