I+D+I

Inti Veterinaris l’ofereix la possibilitat d’utilitzar el nostre servei I+D+I. No totes les empreses poden assumir les despeses lligades a mantenir i desenvolupar el seu propi departament I+D+I.

Què us oferim?

1.- Desenvolupament d’estudis (investigacions) dirigits a demostrar els beneficis dels seus productes i/o paquets tecnològics.

2.- Elaboració i Publicació d’articles a partir dels resultats obtinguts dels estudis de camp.

3.- Difusió (xerrades, tertúlies, classes magistrals) del funcionament del sistema i/o producte a investigar, la seva influencia en el procés productiu ( millorant els índex productiu, reproductius, econòmics, sanitaris, etc). I la seva aplicació pràctica.

4.- Presentació de ponències en jornades tècniques, congressos, fires, etc.

Els resultats obtinguts pels esmentats estudis seran de propietat exclusiva de les empreses contrastants dels nostres serveis.

Marco A. Jacho López

Veterinari