Posts Tagged 'EL TRANSPORTE DE ANIMALES EN LA UNIÓN EUROPEA.'

EL TRANSPORT D’ANIMALS A LA UNIÓ EUROPEA.

Posted by:

EL TRANSPORT D’ANIMALS A LA UNIÓ EUROPEA.

Tractant-se del transport dels animals, avui en dia no disposem de gaire informació tècnica i una bona part del que sabem és gracies a estudis científics. Tot i que la seva pràctica diària el converteix en un dels punts claus del sector primari.

Amb l’aplicació de la nova legislació del benestar animal, han sorgit una sèrie d’inconvenients a tenir en compte, com per exemple:

  • L’ increment del cost del transport, com a conseqüència de l’ increment de la superfície per animal ( ...
Llegir més/ leer más
0