Posts Tagged 'Gestió de l’empresa porcina'

Gestió del procés productiu de l’empresa porcina

Posted by:

Gestió del procés productiu de l’empresa porcina

M.A. JACHO LÓPEZ

INTI VETERINARIS ASSESSORS

marco@intiveterinaris.com

L’objectiu de qualsevol explotació porcina és transformar proteïna vegetal en proteïna animal.

Bàsicament transformar els cereals en carn. El nivell d’alimentació condiciona el número total de fibres musculars, i com a conseqüència el creixement i la qualitat de la carn.

Per tan, l’objectiu d’una explotació porcina en general, és obtenir el major nombre de porcs, de la qualitat exigida pel mercat, en el temps mínim i al mínim cost possible.

La gestió de les explotacions porcines, va ...

Llegir més/ leer más
0